Test en fællessang - et procesværktøj


Sangskatten åbnede op for sangvalgsprocessen i 2022. En stor del af at lave fællessangsarrangementer ligger i forarbejdet og udvælgelse af sange og arrangementer til sanghæftet.


Når vi tidligere har udvalgt sange, har det – akkurat som højskolesangbogsudvalget – skabt stort debat og bølgerne er gået højt, når vi har talt om hvad der gør en sang til en god fællessang. Og ikke mindst hvilke sange vi tænker kunne være en del af Sangskatten. Vi ville derfor gerne dykke mere ned i den proces og invitere en yngre generation til at hjælpe os med at udforske den danske sangskat.


’Test en fællesang’ var et procesværktøj vi prøvede af i 2022. Her ville vi afprøve forskellige sange i en løst setup. Kodeordet her er ’test’. Vi testede alle mulige og umulige slags sange som vi og vores samarbejs-høj- og efterskoler bød ind med.


Sangskattens sangudvalg besøgte to højskoler og en efterskole i januar og september 2022 og gav en talk om Sangskatten som projekt og hvordan man griber et sangvalg an. Derefter opsatte vi en række dogmer for sangvalg, fx teksten skulle være dansk, sangen måtte ikke stå i Højskolesangbogen eller et bestemt tema eller tidsramme. Derefter bad vi eleverne starte deres eget sangudvalg og finde tre sange som de sendte ind til os.


Vi mødtes så efterfølgende i VEGA og prøvede sangene af, vurderede og evaluerede. Ved dette arrangement havde vi også selv et par sange med som vi også prøvede med eleverne.


Ved mødet i VEGA havde vi ikke hele husorkestret, men blot kapelmester og en musiker. Formatet kørte i 2x3 omgange a 45-60 minutter.


Resultatet af ’Test en fællessang’, de sange som eleverne kom med og vi prøvede af sammen var med i grundlaget for udvælgelse af sange til sanghæfterne 2022.

Reglerne

1) Sangen må ikke allerede stå i Højskolesangbogen (den nyeste udgave)


2) Sangens sprog skal primært være dansk og af en dansk artist, orkester eller sangskriver/komponist


3) Sangen skal være publiceret


4) Eleverne må gerne lave nyt arrangement


5) Eleverne skal motivere jeres valg

Sange 

Eleverne kom med meget forskellige bud på sange bl.a.:


- Danse i måneskin, Trine & the Moonlighter, 1987


- Kom lad os gå, Det Brune Punktum, 1999


- Spektakulære Morgenfugle, Kristian Sejerskilde, 2021


- Åbne Favne, AUFORI, 2018

- Gi' mig Danmark tilbage, Natasja, 2007


- Hele verden fra forstanden, TV2 1985